Kjør Me Ved | Kontakt
15799
page-template-default,page,page-id-15799,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Kontakt

Kontakt: Kommunepsykolog Anne Marie Sand Bakken.
Epost: Anne.Marie.Sand.Bakken(at)kvinesdal.kommune.no
Faglig bakgrunn som psykolog for barn og unge. Som kommunepsykolog utviklet jeg «Kjør me ved» som et holdningsendrende arbeid i Kvinesdal kommune. Prosjektet bygger på faglig teori hentet fra nettverksterapi og åpen dialog som behandlingsform. Det har vært metodikken i kontakten med ungdommer, og vært styrende for kommunikasjonen. Dette er et folkehelsearbeid som gir stor grad av brukermedvirkning og «empowerment». Ungdommer i kjørekulturen blir sett på som ekspertene på seg selv.
Kampanjens innhold er skapt på flere nettverksmøter via dialog omkring lokal kjørekultur, og deres egne refleksjoner omkring dette. Ungdommene har bidratt frivillig, og lagt ned mye arbeid i kampanjen. Dialog med styringsgruppe bestående av ledelse og andre fagfolk i Kvinesdal kommune har ledet arbeidet. Film og Facebook ble benyttet for å spre budskapet, og sikre kommunikasjon til befolkningen. Endringsarbeidet startet når ungdommene sin stemme på film nådde ut via Facebook, og når filmene skapte nye samtaler i den lokale kulturen.

Send meg en melding