Kjør me ved er et lokalt trafikksikkerhetsprosjekt i
Kvinesdal kommune rettet mot aldersgruppen 16-24 år
hvor målet er å endre risikofylt adferd i trafikken.